top of page

VOORWAARDEN UITGELATEN.NU

 1. Het is een vereiste dat uw hond goed luistert. Tevens moet de hond sociaal zijn, zowel naar mensen als naar andere dieren toe.

 2. Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu wandelt met de Reguliere Groepsronde minimaal een uur, exclusief reistijd.

 3. Loopse teefjes kunnen niet mee met de reguliere groepswandeling (tijdens en 2 – 3 weken na de loopsheid), een individuele uitlaatbeurt kan natuurlijk (in overleg) altijd.

 4. U dient Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu van een huissleutel te voorzien, zodat wij uw hond(en) kunnen ophalen.

 5. Indien uw hond niet aanwezig is of wij geen toegang hebben tot deze plaats, worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.

 6. De eigenaar van de hond dient zorg te dragen voor een goede halsband en riem.

 7. Eigenaar van de hond accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies/nat kan zijn, Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu zorgt voor de eerste reiniging, maar is niet aansprakelijk voor verdere gevolgen hiervan.

 8. Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu is niet aan te merken als eigenaar van de hond, maar is door ondertekening van de overeenkomst, gemachtigd om de hond uit te laten .

 9. U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen. Natuurlijk zijn wij zelf in het bezit van een bedrijfsverzekering, maar dit neemt niet weg dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die eventueel door uw hond veroorzaakt wordt.

 10. De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen. Mocht uw hond tijdens het vervoer van en naar huis, of tijdens de wandeling iets overkomen, zal uw hond, indien nodig, onmiddellijk naar de dierenarts gebracht worden. Eventuele kosten zijn voor de eigenaar.

 11. Uitgelaten.nu is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes of eventueel verlies van uw hond.

 12. Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

 13. In geval van extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld sneeuwval, ijzel, hitte, autopech of andere calamiteiten, kan Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu ervoor kiezen om de wandeling te laten vervallen. Als de wandelingen vervallen, wordt u (indien mogelijk) minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht.

 14. De factuur van Uitgelaten.nu ontvangt u per e-mail. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 15. In geval van niet tijdige betaling door eigenaar van de hond(en) is Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 16. Afzeggen graag ruim op tijd (minimaal 24 uur van tevoren), anders wordt de wandeling alsnog aan u gefactureerd. Vakantieperiodes van Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu worden ruim van tevoren aan u doorgegeven.

 17. Bij ziekte, vakantie, feestdagen of calamiteiten, zal de service voor die dagen noodzakelijkerwijs komen te vervallen.

 18. Als blijkt dat de samenwerking als niet plezierig ervaren wordt door de klant, de hond(en) of Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu, wordt deze (in overleg) met onmiddellijke ingang beëindigd.

Uitgelaten.nu
bottom of page